Modrý dopis vděčnosti bytostem čistým

O autismu toho moc nevím. Co ale vím zcela spolehlivě, že tato parta má jedno společné. NEUMÍ lhát. Tento talent si vykládá naše společnost špatně. Hodnotí to, že autisti nemají slušné vychování. Ano, společenská pravidla jsou jim cizí.

dav

Inu, ale stálo by za zvážení. Kdo ta tzv. společenská pravidla vymýšlí? KDO? Kdo to tady vede? Bůh, či lidé? Co když třeba ti autisté jsou vedeni Bohem? Mám smělou teorii. Já bych řekla, že Bohové se už tu na to nemohou dívat. A Duše, které se chtějí inkarnovat do lidských bytostí… nemají moc motivaci.

Pozn. ono my jsme vlastně polovina Boha… takže je to zas něco mezi nebem a zemí ;)))

Chodí tu po Zemi spoustu robotů. Do práce, z práce, plnění úkolů společnosti. Toto je smyslem života? O nikoliv. Smyslem života je tvořit, žít dle svého srdce, a UČIT se nové věci. Dělat radost sobě, své Duši. Jedině tak můžeme býti prospěšní společnosti.

Kde je ta hranice, kdy „to“ udělám naposledy, nebo jen na chvilku, abych toho druhého nějak neurazil. Trochu se přihrbím, raději nic neřeknu. Co by tomu řekli lidi? Tento „sociální“ program, pravděpodobně některé bytosti, ano, můžete jim třeba říkat autisti… nemají. A to je ONO. Bůh, Stvořitel,…. posílá na Zemi krásné lidské bytosti. Každou jinou. Každý jsme originál. Každý máme jiný úkol. Každý jsme dokonalý ve své nedokonalosti.

Rozumějme. Ano, diagnosa je v pořádku ve smyslu, jakéhosi návodu na život. Aby ony bytosti rozuměli v čem jsou JINÍ než ostatní. NE horší, NE blbější. Jiní.

Toto jest PODĚKOVÁNÍ všem bytostem, které jsou jiné. Svou jinakostí jsou darem pro společnost. A věřte tomu, že je to pěkná dřina, když takový „dar“ máte… znám řadu báječných lidí s neuroatypickým nastavením mozku. A mají velké starosti to s tou většinou zvládnout. Zvládnou ten hluk a chaos, lži a pokřivená pravidla. Děkuji všem těmto bytostem, že mají trpělivost a shovívavost s většinovou společností.

Děkuji i těm, kteří tu trpělivost nemají, a ve vypjatých situacích musí zachraňovat svou Duši před ochočováním. Se jim vůbec nedivím, že jejich reakce jsou drsné, tvrdé. Pamatujme prosím, že tyto bytosti mají přímou vazbu na své  opravdové já, na nekonečné a čisté zákonitosti vesmírné. Z čehož vyplývá rovnice:

Ohrožení svobody Duše => ohrožení života.

Tedy prosím NEOCHOČOVAT! Ale VYSVĚTLOVAT!! Jakmile pochopí PROČ to či ono je potřeba udělat, snesou vám modré z nebe. Doslova… MODRÉ Z NEBE! Aha 💙

Myslím, že bychom se měli od těchto bytostí, učit. Měli bychom jim také pomáhat. Jako když máte mladšího bratra. Máte dvě možnosti. Budete využívat své síly, přesily. Nebo ze své bratrské Lásky, svému slabšímu bráškovi POMŮŽETE. A naučíte ho zas nějaké praktické dovednosti.

Tedy řešením je POMÁHAT si… SPOLUPRACOVAT… ne soupeřit…. Život není závod, není to soupeření. Proto pomáhejte o sto šest lidem, kteří to potřebují… a vyzvěte je, aby Vám povídali o hvězdách, planetách, o životech na druhém břehu… o svých speciálních zájmech.

Umí také často vidět srdcem. Třeba se dozvíte nějakou pravdu, která vás vrátí zpátky na svou opravdovou cestu poznání. Na cestu za svým snem. Já jim naslouchám, s vděčností a Láskou. Kdo ví, třeba si někdo z nich přečte mé řádky a pochopí, že to není o tom, kdo je či není autista. Ale KDO MÁ ČISTOU DUŠI a dobré SRDCE.

dav

Děkuji Vám…. Duše čisté, statečně, že jste přišli na tuto planetu. Planetu Zemi. Děkuji, že to tu děláte krásnější. Opatrujte se tu, a vyhledávejte lidi, kteří vás obdivují a milují… jinak utečte PRYČ… a najděte si své Dobré Duše.

Fandím Vám a posílám MODRÉ srdce…. z Lásky… a modré PASTELKY….

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Vaše Janička Pastelková

 

PS: Dárek… for you:

cof